TBHKDF Yönetim Kurulu Sakarya’da toplandı
TBHKDF Yönetim Kurulu Sakarya’da toplandı

TBHKDF Yönetim Kurulu Sakarya’da toplandı

2011-11-26-he002Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu 26 Kasım 2011 Cumartesi günü Sakarya’da toplandı. Seçkin Hotel’deki toplantıda, Turgutlu’da yapılan bir önceki federasyon yönetim kurulu toplantısında yapılan görüşmeler ve kararlar ele alındı, federasyonunun isminin “Türkiye Boşnaklar Kültür Dernekleri Federasyonu” olarak değiştirilmesi, önceki onursal başkanlarının yönetim kurulu başkanvekilliği yerine oluşturulacak divanda yer alması tartışıldı.

TBHKDF Kurucu ve Onursal Başkanı, Bosna Hersek Fahri Konsolosu Ahmet Kemal Baysak, Bosna Hersek Fahri Konsolosluğu’nca hazırlanan, federasyonunun desteği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkısıyla gerçekleştirilen “Gençler ata topraklarıyla buluşuyor” başlıklı Bosna Hersek ziyaretine ilişkin bilgi verdi. Toplantıda, Srebrenica katliamının 16. ve Ajvatovica’nın 501. anma yılında, 14 – 22 Eylül 2011 tarihleri arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin kısa film gösterildi.

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Güneş, federasyonun öncülüğünde Adapazarı Bosna Hersekliler Kültür Yardımlaşma Derneği’nce yürütülen, Bosna Hersek’teki soydaşlarımıza yönelik yardım kampanyası hakkında bilgi verdi. Kampanyada toplanan iki TIR dolusu gıda ve sağlık malzemesinin Bosna Hersek’in Doboj bölgesindeki Međunarodni Forum Solidarnosti – EMMAUS Barınma Merkezi’ne ulaştırıldığını anlatan Muzaffer Güneş, katkı veren işadamlarıyla duyarlı vatandaşlara teşekkür ederek bu tür kampanyaları sürdüreceklerini söyledi.

Güneş, federasyon üyesi derneklerin başkanlarını bu tür yardım kampanyaları düzenlemeye ya da düzenlenen kampanyalara destek vermeye çağırdı. TBHKDF Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Çalışkan da EMMAUS Barınma Merkezi’ne yaptığı ziyaretteki izlenimlerini paylaştı. Çalışkan, kimsesiz, bakıma muhtaç ve savaş mağduru insanların barındığı merkezde ihtiyaç duyulan malzemelerin neler olduğunu anlattı.

TBHKDF Yönetim Kurulu toplantısında, İzmir İl Dernekler Müdürlüğü’nün uyarısıyla İzmir merkezli federasyonun tüzüğünde yapılması gereken değişiklik ele alındı. Yapılması istenen değişiklikte, Federasyon Danışma Kurulu üyelerinin de seçimle belirlenmesi gerektiğinin bildirildiği belirtildi.

TBHKDF Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Güneş, yönetim kurulu toplantısında federasyonun isminin “Türkiye Boşnaklar Kültür Dernekleri Federasyonu” olarak değiştirilmesini önererek tartışmaya açtı. Güneş, federasyonda onursal başkanlık yapanların yönetim kurulu başkan vekilliği yerine oluşturulacak onursal başkanlar divanında yer alması önerisinde de bulunarak yönetim kurulu üyelerinin görüşlerine başvurdu.

Federasyon üyesi derneklerin başkanları ya da temsilcileri, her iki konuya ilişkin kişisel görüş ve düşüncelerini dile getirdi. Kimi yönetim kurulu üyeleri federasyonun isminin değiştirilmesi yönünde görüş belirtirken, bu değişikliğin daha kucaklayıcı olacağını söyledi. Kimi yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Kurucu ve Onursal Başkanı Bosna Hersek Fahri Konsolosu Ahmet Kemal Baysak da federasyonunun isminin değiştirilmesine karşı olduklarını belirtti.

“Federasyonunun ismi değiştirilirse ne Bosna Hersek’te ne başka ülkelerde iş yapamazsınız” diyen Baysak, bu değişikliğin federasyonunun faaliyetlerini kısıtlayacağını anlattı. Ahmet Kemal Baysak, isim değişikliği yapılması yerine iki yeni federasyon kurulmasının daha doğru olacağını dile getirdi. Konunun derneklerle görüşülüp tartışılarak ele alınması ve dernek yönetim ve genel kurullarında karar alındıktan sonra yeniden gündeme getirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıyı Bosna Hersek Büyükelçiliği Müsteşarı Dr. Sabit Subasic ile Pendik Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Gülsunay, Balkaya Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Alattin Akgün de izledi.