TBHKDF Genel Kurulu İlanı
TBHKDF Genel Kurulu İlanı

TBHKDF Genel Kurulu İlanı

TBHKDF LOGOTÜRKİYE BOSNA HERSEK KÜLTÜR DERNEKLERİ FEDERASYONU
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonumuzun 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Nisan 2017 Pazar günü, saat 14.00’te ilanda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacaktır. Federasyonumuza bağlı derneklerimizin sayın başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel kurulda oy kullanacak olan federasyon delegelerimizin, genel kurul toplantısına katılmalarını önemle bilgilerine sunuyoruz. Saygılarımızla…

Zekai ERŞAN
Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

1- Açılış ve yoklama,
2- Genel kurul başkanlık divanının seçimi,
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
4- Yönetim Kurulu’nun faaliyet ve hesap raporlarının okunması,
5- Denetim Kurulu raporunun okunması,
6 – Yönetim, Denetim ve Hesap Raporları’nın görüşülmesi,
7- Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibrası,
8- Arzu ederlerse, protokoldeki misafirlerimizin konuşmaları,
9- Federasyonumuzun kurulmuş veya kurulacak olan, yurt içinde veya yurt dışındaki konfederasyon, birlik ve platformlara katılabilmesi kararının alınması ve yönetim kurulunun yetkilendirilmesi.
10- Merkezi İngiltere / Birmingham’da bulunan Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği’nde (SSDBiH – Svjetski Savez Dijaspore Bosne i Hercegovine) Federasyonumuzu temsil edecek daimi delegelerin seçimi,
11- Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
12- Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
13- Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
14- Danışma Kurulu’nun oluşturulması,
15- Gelecek dönem bütçesi ile çalışma raporlarının görüşülmesi ve onaylanması,
16- Üye derneklerin federasyona katılım payı ve yıllık aidatlarının tesbiti,
17- Dilek ve temenniler,
18- Kapanış.

Kamil Tunca Bulvarı 214 Sokak No: 1 (35080) Altındağ – İzmir – Türkiye
• Tel : +90 (232) 457 67 68 • Fax : +90 (232) 457 44 54
Zekai Erşan / Tel : +90 (232) 616 31 20 • Fax : +90 (232) 625 51 90